Το βλάκα μπορείς να τον καταλάβεις από δυο ενδείξεις: μιλάει για πράματα που είναι γι’ αυτόν άχρηστα και εκφράζει γνώμη για κάτι που κανένας δεν τον ρωτάει.

Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

— (via argypapa)

Creative Review: A magazine that’s also a bookmark

Magimage Studio poster & print series

Grooming… (Taken with instagram)

Helen Mirren, 1995 (Taken with instagram)

The Riots

I’ve watched this city burn twice

in my lifetime
and the most notable thing
was the arrival of the
politicians in the
aftermath
proclaiming the wrongs of
the system
and demanding new
policies toward and for the
poor.

nothing was corrected last
time.
nothing will be corrected this
time.

the poor will remain poor.
the unemployed will remain
so.
the homeless will remain
homeless

and the politicians,
fat upon the land, will live
very well.

5/5/1992

Charles Bukowski on the LA riots.

Big Conceptual productions

HBO - 20th Anniversary

Rolex Sky-Dweller

nevver:

Some Velvet Morning